City College Labuan atau Kolej Pengurusan Perniagaan Kotaraya membuka peluang kepada lepasan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM), Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM), dan Sijil Pelajaran Malaysia Ulangan (SPMU) untuk mengikuti program peringkat Diploma.

Bidang Pengajian Yang Ditawarkan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visi

Komited di dalam menghasilkan graduan yang berkualiti yang mampu berkhidmat untuk masyarakat melalui  program pengajian  bersifat kebolehpasaran.

 

Misi

- Memastikan perlaksanaan program adalah mengikut standard dan piawaian yang ditetapkan oleh MQA.
- Menekankan aspek kemahiran mengikut acuan industri.
- Menerapkan elemen moral dan etika dalam diri pelajar melalui penglibatan aktiviti di dalam dan di luar bilik kuliah.
- Komited di dalam menghasilkan graduan yang berkualiti yang mampu berkhidmat untuk masyarakat melalui  program pengajian  bersifat kebolehpasaran.